Apoteka danas


Odlukom Skupštine grada Kraljeva od 2010. godine Grad Kraljevo je preuzeo osnivačka prava nad Apotekarskom ustanovom Kraljevo i nakon registracije u Trgovinskom sudu Apotekarska ustanova posluje kao Apoteka Kraljevo.

Apoteka obavlja farmaceutsku delatnost na primarnom nivou na području Grada Kraljevo i Opština Raška i Vrnjačka Banja. Na području Raškog okruga Apotekarska ustanova Kraljevo ima 31 apoteku (14 ogranaka, 2 apotekarske jedinice i 15 apotekarskih stanica), centralni magacin, pravnu, ekonomsku i informatičku službu i ukupno 111 radnika zaposlenih na neodredjeno vreme.

Stručni kadar čine 2 specijalista farmaceutske tehnologije, 3 specijalista farmakoekonomije, 1 specijalista kozmetologije, 1 specijalista farmaceutske zdravstvene zaštite, 1 specijalistu za marketing i manadžment (ukupno 8 specijalista), 49 diplomiranih farmaceuta i 52 farmaceutska tehničara i 10 nemedicinskih radnika.

                                                                               VIZIJA I MISIJA


    Cilj Apotekarske ustanove Kraljevo je podizanje kvaliteta usluge i zadovoljstva pacijenta i korisnika usluga “Apotekarske ustanove Kraljevo”.

    Cilj ćemo ostvariti kroz sprovođenje Dobre apotekarske prakse, brige za zaštitu životne sredine i bezbednosti na radu.

    Naš cilj su i zadovoljni zaposleni.

    Ovaj cilj ćemo ostvariti kroz permanentnu edukaciju i motivaciju svih zaposlenih, stvarajući korporativnu kulturu naše organizacije i brigu o  zdravlju zaposlenih.

     “Apotekarska ustanova Kraljevo” je i edukativna baza za sticanje stručnih sposobnosti farmaceutskih tehničara i magistara farmacije u toku obavljanja stručnog staža.
    Kvalitetna farmaceutska zdravstvena usluga je naša profesionalna obaveza, naše zvanje, naš ponos.                                                                             VIZIJA APOTEKE

Profesionalno obavljanje farmaceutske delatnosti primenom koncepta farmaceutske zdravstvene zaštite i DAP-a.
Briga za zaštitu životne sredine.
Bezbedan i siguran rad za sve zaposlene.
Upravljanje ljudskim, materijalnim i finansijskim resursima u cilju postizanja produktivnosti za uspešno poslovanje apoteke.

Apotekarska ustanova Kraljevo obavlja farmaceutsku zdravstvenu delatnost koja obuhvata:

  • promociju zdravlja, prevenciju bolesti, zdravstveno vaspitanje i savetovanje u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja
  • snabdevanje stanovništva lekovima i medicinskim sredstvima, biljnim i tradicionalnim lekovima, ortopedskim pomagalima, dijetetskim proizvodima, dečjom hranom, kozmetičkim preparatima i drugim proizvodima značajnim za zdravlje ljudi
  • izradu magistralnih preparata
  • praćenje interakcija i neželjenih dejstava lekova i pomoćnih lekovitih sredstava
  • sprovođenje stručnog usavršavanja zaposlenih i praćenje savremenih tendencija u oblasti farmakoterapije
  • sprovodjenje mera stalnog unapredjenja kvaliteta i provere stručnog rada
  • upravljanje farmaceutskim otpadom u skladu sa zakonskim odredbama
  • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom

 

 

 

 

 

 

 

» Vesti