Kontakt

 

 

APOTEKA KRALJEVO

 

TRG SRPSKIH RATNIKA 30, 36000 KRALJEVO

 

        tel/fax  +381 36 325 900

                       +381 36 325 910

 

e - mail.     office@apotekakraljevo.rs

 

Direktor Apoteke Kraljevo

dipl.farm.spec. Ivan Divac

tel (036) 325-900 e-mail ivan.divac@apotekakraljevo.rs

Pomoćnik direktora za marketing

dipl.farm.spec. Miroslav Majstorović

tel (036) 325-900 office@apotekakraljevo.rs

Pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove

dipl.ecc. Stanica Stevanović

tel (036) 315-661 e-mail stanica.stevanovic@apotekakraljevo.rss

Pomoćnik direktora za opšte pravne i kadrovske poslove i Zaštitnik pacijentovih prava

dipl.pravnik Ljiljana Kopitović

tel (036) 315-660 e-mail pravna.sluzba@apotekakraljevo.rs

Pomoćnik direktora za kozmetologiju

dipl. farm. spec. Marijana Dumić

tel (036) 320-610 e-mail marijana.dumic@apotekakraljevo.rs

Pomoćnik direktora za stručno komercijalne poslove

dipl. farm. spec. Lidija Torlaković

tel (036) 325-900 e-mail lidija.torlakovic@apotekakraljevo.rs

Lice za bezbednost i zdravlje na radu

Katarina Nestorović

tel (036) 325-900 e-mail knestorovic@apotekakraljevo.rs© Copyright 2013. Apoteka Kraljevo