Kontakt

 

 

APOTEKA KRALJEVO

 

TRG SRPSKIH RATNIKA 30, 36000 KRALJEVO

 

        tel/fax  +381 36 325 900

                       +381 36 325 910

 

E-mail: office@apotekakraljevo.rs

 

Direktor:
Ivan Divac dipl.farm.spec.
Tel/Fax: 036/325-900
e-mail: ivan.divac@apotekakraljevo.rs

Pomoćnik direktora za marketing:
Miroslav Majstorović dipl.farm.spec.
Tel./Fax: 036/325-900
e-mail: office@apotekakraljevo.rs

Pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove
Vesna Pantović dipl.ekonomista
Tel: 036/315-661, Fax: 036/325-900
email: vesna.pantovic@apotekakraljevo.rs

Pomoćnik direktora za opšte-pravne poslove
Ljiljana Kopitović, dipl.pravnik
Tel.: 315-660, Fax: 036/325-900
e-mail: pravna.sluzba@apotekakraljevo.rs

Pomoćnik direktora za kozmetologiju
Marijana Dumić, dipl.farm.spec.
Tel. 036/320-610
e-mail: marijana.dumic@apotekakraljevo.rs

Pomoćnik direktora za stručno-komercijalne poslove
Lidija Torlaković, dipl.farm.spec.
Tel./Fax: 036/325-900
e-mail: lidija.torlakovic@apotekakraljevo.rs

Lice za bezbednost i zdravlje na radu
Katarina Nestorović
Tel./Fax: 036/325-900
e-mail: knestorovic@apotekakraljevo.rs© Copyright 2014. Apoteka Kraljevo